Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Forældrebestyrelsen
 
   

Formand for forældre bestyrelsen er : Birthe Tipsmark

 

 

Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, samt 2 suppleanter, valgt blandt forældrene i børnehaven. Desuden deltager institutionens leder samt en personalerepræsentant. Medlemmerne af bestyrelsen vælges i foråret og vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen mødes ca. 8 gange om året til møder og arrangementer.
Arbejdet i Børnekærets bestyrelse er kendetegnet ved godt samarbejde og god stemning. De områder bestyrelsen arbejder med, præges i høj grad af de forældrevalgte medlemmer. Indflydelsen via bestyrelsen giver store muligheder for at påvirke børnenes dagligdag og institutionens fremtid.
 

Klik for større billede! Birthe -

Bestyrelsesformand

Klik for større billede! Nina -

Næstformand

Klik for større billede! Maja - 

Sekretær

Klik for større billede! Nicolai -
Bestyrelsesmedlem

 
Klik for større billede! Jeanette -

Bestyrelsesmedlem

Klik for større billede! Christine -

Suppleant

 

Klik for større billede! Maria -

Suppleant

 

 

Sidst opdateret 3. juli 2018