Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Forældrebestyrelsen
 
   

Formand for forældre bestyrelsen er : Nynne

 

 

Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, samt 2 suppleanter, valgt blandt forældrene i børnehaven. Desuden deltager institutionens leder samt en personalerepræsentant. Medlemmerne af bestyrelsen vælges i foråret og vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen mødes ca. 8 gange om året til møder og arrangementer.
Arbejdet i Børnekærets bestyrelse er kendetegnet ved godt samarbejde og god stemning. De områder bestyrelsen arbejder med, præges i høj grad af de forældrevalgte medlemmer. Indflydelsen via bestyrelsen giver store muligheder for at påvirke børnenes dagligdag og institutionens fremtid.
 

Klik for større billede! Nynne -

Bestyrelsesformand

Klik for større billede! Eva
Klik for større billede! Maja  Klik for større billede! Nicolai
 
Klik for større billede! Jeanette Klik for større billede! Karina

 

 

Klik for større billede! Mie

 

 

Sidst opdateret 28. oktober 2019