Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Omsorgsplan
 

Børnekærets omsorgsplan

Børnekærets Omsorgsplan i forbindelse med skilsmisse og dødsfald.

 

Omsorgsplanen er tænkt som et redskab for både personale og forældre når der sker en ulykkelig hændelse i familier, som har tilknytning til børnehaven. Den har til formål at sikre alle parter bedst mulig støtte igennem sorg-/kriseforløbet.

 

Ved skilsmisse :

 • Forældrene opfordres til tidligst muligt at informere børnehaven om skilsmissen.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at skilsmissen kan give sorgreaktioner hos barnet.
 • Personalet er særligt opmærksom på barnets reaktioner og holder forældrene informeret.
 • Giv tid til at lytte til barnet, hvis det har behov for at snakke om skilsmissen, men undgå at presse det.
 • Ved fælles forældremyndighed inviteres begge forældre til forældresamtaler.

 

Ved længerevarende sygdom hos børnehavebarnet:

 • Primærpædagog og dagligleder informeres snarest muligt og aftaler med forældrene hvordan der holdes kontakt til barnet
 • Hele personalegruppen informeres
 • Det aftales med forældrene hvordan de øvrige børn og forældre i børnehaven informeres, og i hvor høj grad der kan holdes kontakt til børnene fra stuen.

 

Ved børnehavebarnets dødsfald:

 • Efter meddelelsen samles alle børnene i børnehaven og får at vide hvad der er sket, og derefter går alle ud og hejser flaget på halvt. Der snakkes med børnene om at når der er noget man er glad for hejses flaget helt op til toppen af flagstangen, men når der er noget man er ked af hejses det kun halvt op.
 • Vi fortæller forældrene at vi snakker med børnene, hejser flaget på halvt og orienterer de øvrige forældre ved at sende en seddel med hjem.
 • Personalet kontakter hjemmet for at aftale besøg.
 • Forældrene gøres opmærksom på at det er vigtigt for evt. søskende at være med i hele processen

Bearbejdelse af sorgen:

 • I børnehaven mindes barnet - børn og personale samles og der snakkes om minder fra barnets tid i børnehaven, synges sange. Ritualet gentages nogle dage. Børnene laver tegninger, besøger gravstedet, snakker og læser bøger om det at miste.

Begravelse:

 • Personalet deltager i begravelsen

 

Ved dødsfald i barnets nærmeste familie (forældre eller søskende):

 • Personalet informeres snarest muligt, hvorefter personalegruppen informeres.
 • Børnene i børnehaven samles og får fortalt hvad, der er sket, derefter hejses flaget på halvt.
 • Forældrene informeres ved at få en seddel med hjem.
 • Personalet kontakter familien for at aftale besøg, hvor vi snakker om hvordan vi i børnehaven bedst kan støtte barnet.
 • Det aftales hvornår barnet kommer i børnehave igen, så personalet har mulighed for at vise særlig omsorg og støtte.
 • Vi snakker med de efterladte om hvor vigtigt det er at barnet/børnene inddrages i forløbet
 • Repræsentant fra personalet deltager i begravelsen, for bl.a. at have et fælles udgangspunkt med barnet, som der kan snakkes ud fra senere.

Sorgbearbejdelse

 • Personalet vil snakke med barnet om sorgen og minder i forbindelse med tabet.
 • I tiden efter vil personalet holde tæt kontakt til de efterladte og er særlig opmærksom på barnets reaktioner.

Sidst opdateret 22. juni 2015