Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Børn på legepladsen
 
Sikkerheden på legepladsen er ledelsen ansvarlige for. Hver dag sker der en rundering på legepladsen af personalet inden børnene kommer på legepladsen.


I Hedensted kommune er det vedtaget at børnehavernes legepladser skal godkendes 1 gang om året af legepladsinspektøren, opgaven foretages for tiden af Falck.

I gang om året er der arbejdsaften i Børnekæret , hvor I som forældre hjælper med at male og vedligeholde legeredskaberne.

Da vi dagligt er på legepladsen, vil vi hurtigt opdage huller i hegnet, legeredskaber der skal repareres og andre mangler, dette vil selvfølgelig blive repareret hurtigst muligt og frem til reparationen ikke være et muligt legeredskab/ sted.

I Børnekæret har vi, sammen med i forældre, et fælles ansvar for at få børnene til at forstå, at når de afleveres i Børnekæret er det der de skal lege og passes, indtil de bliver hentet af kendte trygge voksne.

Legepladsen i børnehaven er indhegnet med hegn, dette er ingen garanti for at børn ikke kan forlade legepladsen, derfor er det vigtigt at I som forældre hjælper med at øge jeres barns forståelse for, at alle bliver indenfor legepladsens hegn.

I børnehaven må der max være 6 børn på legepladsen uden voksne. Vi vurderer altid hvem der kan være ude selv.

De voksne må meget gerne sætte aktiviteter og udelege i gang sammen med børnene

 


Sidst opdateret 22. juni 2015