Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Pædagogisk grundsyn
 
Vores mission:

At fremme udviklingen af livsduelige børn, der mestrer eget liv og bidrager til fællesskabet.

Vores Vision er at:

 • I børnekæret fremmer vi udviklingen af ALLE børns kompetencer
 • I Børnekæret har ALLE en grundlæggende respekt for hinanden
 • I Børnekæret bidrager ALLE til fællesskabet

Vores børnesyn indholdende et pædagogisk grundsyn er:

Alle børner forskellige, hvert eneste barn er unikt og hver især har de ret til at blive opdraget til at kunne begå sig i et demokrati.

Vores grundsyn er at børn udvikles gennem relationer med børn og voksne.

Vi voksne sætter stabile rammer for børnene, indefor hvilke barnet kan agere og kan gøre egne erfaringer og opleve "at jeg kan klare udfordringen".

Læringssyn

Vores overordnede læringsyn er at børn lærer hele dagen - både i de planlagte aktiviteter, og i leg i de mere rutineprægede situationer som måltider og garderobe.

Børn lærer:

 • I samspil med andre
 • I leg
 • Ved at spejle sig i andre børn og voksne
 • Gennem egne erfaringer
 • Ved at være kreative
 • Ved at eksperimentere og fantasere

Dette gør vi med udgangspunkt i vores værdier:

 • Fællesskabsfølelse
 • Anerkendelse
 • Nærvær
 • Tryghed
 • Faglighed

 

Fællesskabsfølelse betyder for os:

At alle føler sig som værdifulde deltagere i Børnekæret.

At være en del af en gruppe.

Lidt mere "vi", lidt mindre "jeg".

Fællesskabet udvikler barnet.

Fællesskabet har mange størrelser.

Barnet påvirker og påvirkes af fællesskabet.

Den enkelte bidrager til fællesskabet.

 

Anerkendelse betyder for os:

At kende anerne, bevidsthed om hvorfra vi kommer og hvor vi står.

Anerkendelse er at møde et andet menneske hvor det er.

Anerkendelse er at tro mennesket er unikt.

Anerkendelse er rummelighed, plads til forskellighed, accept og respekt for andre

Anerkendelse er måden at kommunikere og være i dialog på.

 

Nærvær betyder for os:

At være psykisk/fysisk tilstede i nuet

At vi skaber kontakt

At barnet bliver set, hørt og rørt

At være troværdig

Tid og plads til fordybelse, fællesskab, omsorg

Skabe mulighed for relationer barn/barn – barn/personale – personale/personale – personale/forældre

 

Tryghed betyder for os:

Indbyrdes tillid, gensidig respekt

Forudsigelighed/ struktur

Tydelige voksne

Kendskab til hinanden

Kendskab til kulturen

Kendskab til de fysiske rammer

 

 

Faglighed betyder for os:

Professionelle og kompetente medarbejdere

Helhedsforståelse

Vilje til samarbejde på mange niveauer

Forandringsparathed

Udvikling

Vilje til at tilegne ny viden

Åben og ærlig dialog

Kommunikation

Viljen til at ville

 

 


 


Sidst opdateret 20. april 2017