Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Gensidige forventninger
 
Gensidige forventninger

 

Her er information om, hvad I som forældrene kan forvente af personalet i Børnekæret. Samtidig gør vi opmærksom på, hvilke forventninger vi som personale har til forældrene. Alt dette skulle gerne sikre, at barnets hverdag i Børnekæret forløber så gnidningsfrit som muligt og at personalets tid og opmærksomhed bliver brugt mest hensigtsmæssigt både for det enkelte barn og børnegruppen som helhed.

 

Aflevering:

At personalet tager godt imod barnet, hjælper evt. med at sige farvel

At børn og forældre siger godmorgen og giver evt. beskeder der giver mening for barnets dagligdag.

At forældre giver besked, hvis en anden, end barnets forældre henter.

 

Afhentning:

At personalet husker at give forældre relevant information for den pågældende dag

At forældre husker at sige farvel til ”det røde/blå mærke”

 

Læsning af dokumentation og information:

Vi bestræber os på at de enkelte grupper informerer i et månedsbrev. Alt skriflig information lægges på intra.

Vi forventer, at der dagligt læses på opslagstavle, samt forældreintra og dokumentationsmappe.

 

Syge børn:

Vi modtager ikke syge børn, bliver barnet syg mens det er i børnehaven, ringer vi efter forældrene.

Vi forventer at forældrene først sender barnet i børnehave når det er i stand til at følge dagligdagen inde og ude.

 

Skiftetøj:

Vi forventer, at I arbejder på, at gøre jeres barn selvhjulpen, ligesom vi,  i forhold til at tage tøj af og på.

Det er et forældreansvar, at der er tøj med til dagens brug. Overtøj, huer og vanter skal være tilgængeligt for barnet.

 

Ture ud af huset:

Personalet er ansvarlige for at have informeret om ture ud af huset med afgang før kl. 9 i god tid.

Forældre er ansvarlige for at barnet møder i god tid. At påklædningen passer til vejret. at der er turtaske, turvenlig madpakke og drikkedunk med vand.

 

Glemt/mistet tøj m.m:

Personalet lægger glemt tøj i en ”glemmekurv”. Kurvens indhold bliver den sidste fredag i måneden sendt til genbrug. Navn i tøj, og fodtøj gør, at vi som personaler godt kan hjælpe barnet med at få tøjet lagt på plads

Forældre kan kigge i kurven, når barnet har mistet tøj eller andet.

 

Orden i garderoben:

Personalet hjælper barnet med at få tøjet placeret i garderoben.

Det er forældrenes ansvar, at barnets tøj er i garderoben ved dagens begyndelse og helst i nå højde.


Sidst opdateret 22. februar 2016