Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Brobygning
 

Overgangen fra Dagpleje til Børnehave 

 

 • Når barnet er ca. 2 år og 10 mdr. tilbydes der plads i børnehaven.

 • Børnehaven sender brev til familien, så der kan aftales et forbesøg inden barnets start

 • Børnehaven besøger Dagplejen for at få kendskab til den hverdag barnet kommer fra

 • Dagplejen laver et overleveringspapir med relevante oplysninger om barnet

 • Barnets bog/mappe følger barnet fra dagpleje til børnehave som viderefører bogen/mappen

 

Børnehaven og Dagplejen har et samarbejde, der har som mål at give barnet en tryg og god overgang til daginstitutionslivet / børnehavelivet.

 • Dagplejerne besøger på skift børnehaven hver onsdag formiddag, her tager dagplejerne hensyn til, om de snart skal overlevere børn til børnehaven, så disse dagplejere får lidt ekstra besøgsdage.

 • Dagpleje og børnehave afholder 2 fællesarrangementer i løbet af året. Derudover låner dagplejen børnehaven for en dag mens børnehavebørnene er på sommerudflugt.

 • I foråret har der været tradition for at lave fælles temadag og i efteråret afholdes der Fælles motionsdag i forbindelse med Skolernes Motionsdag fredag før efterårsferien

 • Børnehaven inviterer forældre i Dagplejen med til det årlige forældremøde, der afholdes i februar/marts.

 • Der afholdes 2 møder årligt mellem repræsentanter fra henholdsvis dagpleje og børnehave, disse møder bruges til gensidig information, tale om overgange og planlægning af de fælles arrangementer.

 

Overgangen fra Børnehave til SFO og skoletiltttttttt  til SFO og skole

Målet med brobygning i Hedensted kommune er:

 • at børnene forud for skolestart i august får et solidt kendskab til skolens og SFO´ens fysiske rammer, de voksne og de børn, som de skal dele klasse og årgang med i de kommende år med det formål, at det nye læringsmiljø opleves som en tryg ramme for barnet.

 

 • at bygge bro og skabe sammenhæng imellem indhold og kultur i børnehave og børnehaveklasse/SFO – sådan at børnehaven forbereder og børnehaveklasse/SFO arbejder videre.

Det betyder, at personalet i børnehave og skole skal kende kulturen hos hinanden for bedre i arbejdet med børnene at kunne udnytte lighederne – og være bevidste om forskellighederne, så ændringer kan præsenteres for børnene på en hensigtsmæssig måde.          

 

Plan for brobygning mellem Børnekæret og Uldum skole

2018/2019

                    

 

Kalender

 

Aktivitet

Initiativtager

 

Oktober 2018

 

 

 

 

Oktober

 

Gennemgang af samarbejdsaftalen

 

 

Udmelding af brobygningstal til institutionerne

 

 

Børnekæret

 

 

 

 

Dagpasningsafdelingen

 

November 2018

 

 

Plan for brobygning forelægges forældrebestyrelsen i daginstitutionerne

 

 

Daginstitutionsleder

 

 

 

 

December/januar

 

 

Indskrivning til 0.klasse

 

Skoleleder

 

Januar 07.01.2019 kl. 8.00-10.00

 

 

 

 

15.01.2019 kl. 09.00-12.00

 

 

17.01. 2019 9:00 – 12:00

 

 

Personalet fra SFO og børnehaveklasseleder besøger daginstitutionen

 

 

Krummerne kommer til leg m. 0.klasse

 

 

 1. klasse besøger på krummerne

 

 

Februar 2019

 

 

19.02.2019  kl. 12.00-14.00

 

 

 

 

 

 

Planlægningsmøde ml. brobygningspersonalet (SFO+daginstitution+skoleleder eller SFO leder)

Bjarke i SFO kl. 14.00-16.00

0.klasse kl. 8.00-12.00

 

Marts 2019

 

 

 

 

21.03.2019 kl. 17.00-18.30

 

 

 

21.03.2019 kl. 10.00-12.00

 

 

 

22.03.2019

 

 

28.03.2019

 

 

29.03.2019

 

 

 

 

 

Brobygningsbørnene besøger SFO/skole. Datoer aftales på planlægningsmøde i februar

 

 

 

Forældre oprettes på FI så det kan prøves til forældremøde

 

 

Forældremøde på skolen. Bl.a. gennemgang af forældreintra

 

 

Rundvisning

 

 

Forældrekaffe

 

 

Forældrekaffe

 

 

Afslutning i Børnekæret

 

Brobygningspersonale

 

 

 

 

 

 

 

 

SFO-leder laver indkaldelse og dagsorden

 

 

Bjarke, Anne samt brobygningspersonale

 

 

 

 

 

 

 

 

Daginstitutionsleder

 

 

April 2019

 

01.04.2019

 

 

 

 

Brobygningsbørnene starter i SFO

 

 

 

Maj 2019

 

Tid og dato aftales på møde d. 19.02

 

 

 

 

Brobygningsbørnene besøger daginstitutionen sammen med brobygningspersonalet

 

 

 

 

Brobygningspersonalet fra daginstitutionen

 

 

Juni 2019

 

Uge 22 – Uge 25

 

 

 

 

Brugertilfredshedsundersøgelse af brobygning udsendes og gennemføres via forældreintra

 

 

 

 

Skoleleder

 

 

13.08.2019 kl. 14-15:30

 

 

Evalueringsmøde brobygning

Brobygningsoversigt tilrettes  

 

 

Skoleleder

 

 

 

 

 

 

 


Sidst opdateret 20. december 2018