Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Velkommen til Børnekæret
 
Velkommen til Børnekæret

 

Kære forældre

Børnekæret byder dig og dit barn velkommen.

Vi har lavet denne lille folder, for at give jer nogle praktiske oplysninger, der er vigtige for at barnets start på, at gå i børnehave kommer til at fungere optimalt. På http://www.bornekaeret.dk/kan I læse meget mere om vores institution.  Når I starter, får I brugernavn og kode til den lukkede del af vores hjemmeside. Rigtig meget af vores kommunikation foregår via Børnehaveintra og det er en nødvendighed at I bruger systemet.

Vi behandler og opbevarer dine data iht. gældende persondatalov.

I børnehaven arbejder vi ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang, hvilket i praksis betyder, at vi møder det enkelte barn hvor det udviklingsmæssigt er klar til at udforske verdenen. Ligeledes betyder det, at det enkelte barn bliver set, rørt og hørt.

Børnekæret er delt op i tre aldersopdelte grupper. Spilopperne, Krudtuglerne og Krummerne.

Barnet starter hos Spilopperne - 1. april året efter bliver gruppen til Krudtugler - det sidste år inden skolestart er gruppen Krummer fra 1. april.

 

Information og dokumentation

I Børnekæret er der forskellige steder du kan orientere dig. På tavlen, samt i dokumentationsmappen i glasgangen, vil der løbende komme opslag. Derudover benytter vi den lukkede del af vores hjemmeside til at publicere ”Siden sidst fra grupperne” oprette tilmeldingsblanketter vedr. arrangementer og ferie samt anden relevant information. Vi har også en lukket Facebook gruppe ”Børnehaven Børnekæret” hvor vi viser små glimt fra hverdagen. Gruppen er kun for forældre i Børnekæret.

Aktiviteter - dagsrytme

Fra kl.6.15 – 9.00 er der leg børnene imellem

Fra kl. 9.00 – 9.30 spiser vi formiddagsmad i grupperne

Fra kl. 9.30 – 11.00 er der planlagte aktiviteter i grupperne. Der arbejdes ud fra læreplanstemaerne: Krop og bevægelse, sociale kompetencer, personlige kompetencer, kulturelle udtryksformer, natur og naturfænomener samt sproglige kompetencer.

Fra ca. kl. 11 – 11.45 spiser vi frokost i grupperne

Efter frokost går alle børn på legepladsen.

I løbet af eftermiddagen spiser vi eftermiddagsmad

Vi ønsker at benytte nærmiljøet, så en tur kunne være til hallen, biblioteket, gymnastiksalen på skolen eller en tur ud i Kæret. Krudtugler og Krummer tager sommetider på længere ture.

Aktiviteterne i grupperne vil i løbet af barnets børnehavetid komme omkring de 6 læreplanstemaer. Det er en beslutning fra ministeriet, at læreplaner indføres i institutionerne se evt. www.sm.dk/laerplaner

 

Mad

1. januar 2016 startede vi med madordning. Prisen er indregnet i den kommunale takst. Beløbet dækker, som udgangspunkt, kun frokosten, men vi formår også at servere dagens øvrige måltider indenfor budgettet. I skal derfor ikke medbringe noget.

Der laves mad af sunde friske råvarer, så der kan serveres et sundt og nærende måltid. Der tages hensyn, hvis dit barn har en lægeordineret diagnose for allergi, eller en religionstro, hvor der ikke spises bestemte fødevarer.

 

Morgenmaden består af:

Havregryn, havregrød, brød og ost, hertil serveres            mælk eller vand.

Morgenmaden tilbydes fra kl. 6.15—7.20 

 

Formiddagsmad:

Frugt/grønt og brød, dertil tilbydes der vand. Dette serveres ca. kl. 9.00.

 

Frokost:

Der tilbydes et sundt, varieret og sæsonpræget måltid, dertil drikkes vand.

Se menuplanen på opslagstavlen.

Frokosten serveres ca. kl. 11.00.

 

Eftermiddagsmad:

Der tilbydes frugt/grønt og brød dertil tilbydes der vand.

 

Fødselsdag

Vi fejrer dit barns fødselsdag, som det bedst passer dig og dit barn. Fødselsdagen kan fejres her i børnehaven, gerne med jer, som deltagere eller vi kan komme hjem til jer. Uanset hvor dagen fejres, synger vi fødselsdagssang og børnehaven giver en lille gave.

Hvis I ønsker, at holde fødselsdagen her i børnehaven er det i forbindelse med vores formiddagsmad kl. 9. For barnet er det vigtigste oftest, at få lov til at dele noget ud, så det kan være en flødebolle, en slikpind, frugt/grønt/boller eller hvad I synes. Pga. fødevarestyrelsens retningslinjer, kan I ikke benytte vores køkken, så det I medbringer skal være serveringsklar.

Hvis fødselsdagen skal holdes hjemme hos jer, kan vi gå fra børnehaven ca. kl. 9, og vi skal være tilbage i børnehaven igen kl. 12. Hvis I ønsker, at børnene skal have slik til fødselsdagen, skal det være i så små mængder, at børnene kan nå at spise det, mens vi er til fødselsdagen. Vi vil ikke have slikposer med tilbage til børnehaven.

Kom gerne og aftal dagen med os i god tid, så vi kan få den passet ind i vores planer og sammen sørge for, at dit barn får en god fødselsdag.

 

Garderobe

Dit barn får sit eget garderoberum med navn på. Medbring et billede af barnet til at sætte op der. I rummet skal der være rigelig med skiftetøj, der passer til årstiden. Alt tøj skal være mærket med barnets navn. 

I skal huske dagligt at tjekke barnets garderoberum - Hænge det overtøj, der passer til dagens vejr frem - lægge evt. hue, vanter m.v. i det lille skab på garderobepladsen, så barnet kan nå det. Når I henter jeres barn, skal I sørge for at tøjet hænger, så det kan blive tørt til dagen efter - sætte fodtøj op, så rengøringen kan vaske gulvet.

Skiftetøjet skal med hjem i weekenden, så der kan blive gjort rent på rummet.

Hav også en lille rygsæk på garderoberummet, med tydeligt navn på – til når barnet skal på tur. Tjek at rygsækken egner sig til lange gåture med madpakke og drikkedunk m.v.  Brede stropper og brystrem er at anbefale.

Legetøj må ikke medbringes.

 

Glemmetøj         

Glemt tøj opbevares i glemmetøjskurven i garderoben. Kurven bliver tømt den sidste fredag i måneden. Tøjet bliver så givet til genbrug.

          

Goddag og farvel

Det er vigtigt, at dit barn siger både goddag og farvel til den voksne, der har det røde mærke (Krummebørn det blå mærke).

Dit barn skal være afleveret inden kl. 9.00 eller efter 9.30. Fra 9.00 – 9.30 er der samling i forbindelse med frugt/brød og det virker forstyrrende med aflevering inden for dette tidsrum.

Det er vigtigt, at du husker at give beskeder, til pædagogen med mærket, når du afleverer dit barn, og vi vil ligeledes, når du henter, fortælle hvis der har været noget specielt omkring dit barn.

Hvis andre end forældrene henter barnet, skal vi have besked fra gang til gang.

Hvis der er generelle hensyn, eller noget vi skal være opmærksomme på vedrørende dit barn, er det vigtigt, at du giver os besked.

 

Børn kan ikke modtages i institutionen hvis de er syge.

Ring til institutionen og fortæl at dit barn er sygt, hvad det fejler og hvor længe du forventer barnet er sygt.

Dette for at give personalet overblik over hvor mange børn der kommer den pågældende dag og for at vi kan informere andre forældre omkring de sygdomme der smitter.

Har Jeres barn været sygt om natten, har sovet dårligt, eller lign forventer vi at få besked om morgenen hvis det overhovedet er realistisk at barnet kan klare en dag i børnehave. Ellers er det en sygmelding på barnet.

Børn der har en kronisk sygdom kan modtages i institutionen, her er det vigtig vi har en løbende dialog med dig/jer som forældre, for at tilgodese barnet bedst muligt.

Det kræver ligeledes at barnet har en kronisk sygdom for at vi kan give den medbragte medicin i Børnekæret.

Når barnet har det godt igen kan vi modtage barnet i institutionen. Dagen i børnehaven kræver at barnet magter ture, legepladsen, samværet med de andre og de udfordringer barnet ellers møder i dagligdagen.

 

Blebørn

I skal selv medbringe bleer – helst bleer med tape. Vi forventer at barnet kommer i børnehave med en ny skiftet ble. Herefter skifter vi ca. hver 4. time – eller efter behov. Vi forventer at I, i samråd med dagplejen, er påbegyndt renlighedstræning, i det omfang jeres barn er parat til det.

 

Sovebørn

Der er mulighed for tilbud om middagssøvn. 

Husk evt. sut og måske et sovedyr.                 

 

Forældrekaffe

Der er altid kaffe på kanden til dem der har lyst i forbindelse med aflevering og afhentning

Bestyrelsen arrangerer forældrekaffe 2 gange om året. For krummernes, ved deres afslutning, samt for hele Børnekæret ved juleklip.

Børnekæret arrangerer forældrekaffe 2 gange om året ved sommerudflugten og til Lucia.

 

Forældresamtaler

I indbydes til opstarts snak før Jeres barn starter i børnehaven.

I løbet af det første år vil der være tilbud om en samtale om barnets trivsel og udvikling.

Den næste samtale finder sted inden barnets overgang til skole/SFO.

Deltagerne i samtalen vil være en – to voksne i gruppen.

I Børnekæret er der mulighed for uforpligtende tværfaglig rådgivning 1 gang om mdr. Tilbuddet gælder både jer som forældre og  personalet. Vi har gode erfaringer med at pædagogen og forældrene følges ad til rådgivning. Her kan store og små bekymringer drøftes, selvfølgelig altid i samarbejde med dig/jer som forældre.

Vi opfordrer til at du/I som forældre deltager en hel eller halv dag i børnehaven, i løbet af den tid jeres barn går her.

 

Barnets bog /mappe

Følger med fra dagpleje til børnehave. Bogen dokumenterer barnets institutionsliv. Husk at tage den med ved barnets start.

 

KLAR til læring

I Børnekæret arbejder vi, som i hele Hedensted kommune (dagpleje, vuggestue, børnehaver og skoler), med KLAR til læring. I samarbejde med jer forældre arbejder vi bl.a. med at udvikle de 7 kompetencer: Robusthed, behovsudsættelse, nysgerrighed, vedholdenhed, automatisering, selvregulering/selvdiciplin samt gode omgangsformer. I kan se eksempler og læse meget mere på:

http://klartillaering.dk/

 

Om at bidrage til fællesskabet

Når dit barn starter i Børnekæret, skal det gerne blive en del af et fællesskab – ligesom alle andre børn i børnehaven gerne skal være en del af fællesskabet. For at ALLE børn kan komme til at opleve sig selv og andre børn som en del af fællesskabet er forældrenes rolle vigtig. Jeres måde at forholde jer til de andre børn – både når I er sammen med dem her i børnehaven og i andre sammenhænge i lokalsamfundet – og når I snakker med jeres eget barn om øvrige børn. Derfor vil vi opfordre til, at I allerede nu begynder at overveje, hvordan I kan bidrage til et fællesskab for ALLE.

Missionen er

at skabe positive og udviklende rammer til gavn for børn og personale

Vision for Børnekæret 

· I Børnekæret er der plads til ALLE                                                                                                                                     

· I Børnekæret fremmer vi udviklingen af ALLE børns kompetencer.

· I Børnekæret har ALLE en grundlæggende respekt for hinanden.

· I Børnekæret bidrager ALLE til fællesskabet.

 

Vi glæder os til at se jer og håber, at jeres barn får en god oplevelse ved at være hos os.

 

 

 

Med venlig hilsen

Personalet i Børnekæret

 

 

Åbningstider

Mandag - torsdag: 6.15 - 16.45.
Fredag: 6.15 - 15.45
Som udgangspunkt er Krummeafdelingen åben fra 8.00 – 15.00

Ved sygdom og lignende kan Krummernes åbningstid indskrænkes, så alle i stedet er sammen hos krudtuglerne/spilopperne

 

Ferie

Børnekæret har ferielukket i to uger i juli måned og der vil i stedet tilbydes plads i en ferieåben institution i kommunen. I forbindelse med jul, påske og dagen efter Kr. Himmelfarts dag samarbejder Børnekæret med Uldum SFO.

 

Adresse

Børnekæret

Kærvejen 30A

7171 Uldum

Tlf. 79 83 31 80

 

 

 


Sidst opdateret 2. juli 2018