Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Principper for fællesskab
 
Børnekærets principper for Fællesskabet
 
Forældrebestyrelsen har drøftet hvad der kendetegner et godt fællesskab, herunder hvilke rammer der skal være tilstede, samt hvad der forventes at barn/børn/personale/forældre/lokalsamfund bidrager med, så alle føler sig som nødvendige deltagere.
 
Et godt fællesskab betyder i Børnekæret, at der udvises hjælpsomhed og anerkendelse over for hinanden
At der udvises respekt og accept for alle
At der blandt alle bruges en anerkendende tilgang
At alle er ligeværdige, men ikke ligestillede
At alle kan komme til orde, der er plads til alle
At den enkelte tager ansvar for sig selv og hinanden
 
Rammerne i dagligdagen er kendetegnet ved
At der er positiv kommunikation alle imellem
At børn, forældre og personale møder hinanden på åben og imødekommende vis
At der er plads til dialog og åbenhed
At vi sammen skaber et miljø hvor der er rart at være
At der udvises empati
At vi er hinandens forudsætninger for, at den enkelte oplever tryghed, nærhed, anerkendelse
At alle føler ejerskab
Personale og forældre er gode rollemodeller
Der bliver talt i positive vendinger om/til/med børn, personale, forældre og lokalsamfund
At de voksne omkring børnene er ansvarlige for at guide børnene til positive løsningsmodeller
At det er vigtigt at bidrage med sit overskud
 
Vi vil noget sammen – vi har et fælles ansvar – når den enkelte føler sig regnet, med får man en styrket tro på sig selv og sit eget værd
Et fællesskab er altid stærkere, end de enkeltdele det består af
 

Sidst opdateret 22. juni 2015