Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Politik for brug af Intra
 

 

Børnekærets politik for kommunikation på Børnehave Intra

 

 

Kommunikation på Forældreintra

Vi har drøftet rammer for kommunikation på børnehaveintra i både personalegruppe og forældrebestyrelse, vi er enige om at det er godt med nogle spilleregler for god kommunikation.

For Børnekæret betyder det at:

Kommunikation imellem børn, personale og forældre foregår i en ordentlig anerkendende tone.

Konflikter mellem børn, forældre og personale håndteres internt mellem parterne og ikke på Forældreintra eller andre sociale.

Personalet er bindeled imellem forældre når/hvis der opstår konflikter mellem børnene

Føler man sig som forældre ikke hørt, er der altid muligt at henvende sig til ledelsen, forældrebestyrelsen eller dagtilbudsafdelingen.

Personalet er underlagt tavshedspligt og kan derfor ikke videregive informationer uden den enkelte families samtykke.

Al kommunikation på Forældreintra der har personlig karakter i forhold til børn, forældre eller personale vil blive slettet og lederen vil indkalde til samtale så uklarheder kan udredes.

Retningslinjerne vil blive lagt på Forældre INTRA


Sidst opdateret 22. juni 2015