Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Barnets bog
 

Ramme for arbejdet med barnets Bog/mappe

Alle børn i dagtilbud i Hedensted Kommune modtager barnets bog, når de starter i

dagpleje eller vuggestue. Er barnet tilflytter, og derfor ikke har en Barnets Bog, starter

børnehaven bogen op. Baggrunden for denne beslutning er, at Barnets bog skaber

tryghed for børnene ved overgangene.

Dagplejen eller vuggestuen indkøber Barnets Bog til børnene, der starter i dagpleje eller

vuggestue. Det anbefales at købe A4- mapper med 4 huller og 6 cm. ryg, hvor der

er plads til et stort foto af barnet på forsiden og plads til at skrive barnets navn på

ryggen.

Forældrene opfordres til at udarbejde et

 

Stamtræ med fotos af forældre, søskende og

bedsteforældre, samt et foto af barnets hjem.

Dagplejen/ vuggestuen præsenterer sig i Barnets bog ved hjælp af billeder og velkomst

til barnet.

Dagplejen/vuggestuen sætter ting i mappen, som har betydning for barnet. Barnets

bog kan indeholde fotos, praksisfortællinger, fod/hånd- aftryk, tegninger, sange,

postkort, interviews og meget andet. Når barnet begynder i børnehave, bringer forældrene

bogen med videre til børnehaven, som fortsætter arbejdet med Barnets bog.

Børnehaven præsenterer sig og barnet bydes velkommen til børnehaven, med billeder

og lidt tekst i Barnets bog.

Barnets Bog fortæller om en betydningsfuld tid i barnets liv, og der skal være plads til

minder fra tiden i dagplejen /vuggestuen og børnehaven, derfor skal alle være opmærksomme

på omfanget af det, der sættes ind i bogen.

Når barnet begynder i SFO / skole bringer forældrene Barnets Bog med videre.

Der arbejdes ikke videre med Barnets bog i SFO/skole på nuværende tidpunkt, men

det vil være betydningsfuldt for barnet at have bogen med, og den kan medvirke til at

fortælle om barnets tid i vuggestuen/ dagplejen og børnehaven.

Vi vil anbefale SFO/ skole om at tage bogen seriøs og arbejde videre med den evt.

som ”den første læsebog”.Sidst opdateret 22. juni 2015